top of page

Výcvik a výchova psa

dvě velmi rozdílné a náročné věci

Práce
Respekt

Disciplína

Spolupráce
Přátelství
Důvěra

bottom of page